top of page
Female Lecturer

הדרכות
בין תרבותיות

עובדים עם קולגות מחו"ל? בניית מערכת יחסים מניבה ויצירת תקשורת ישירה ואפקטיבית עם קולגות ועובדים ברחבי העולם הן הבסיס לצמיחה עסקית בשוק הגלובלי.

 

כל אינטראקציה עסקית עם אנשי עסקים, קולגות ועובדים מתרבות אחרת מחייבת הבנה, קבלה ואף הערכה של ערכים תרבותיים שונים. דווקא היכולת שלכם להבין את השונות של העומד מולכם תאפשר לכם למצוא את הנקודות המשותפות, ולמנף את התקשורת הזאת למימוש מטרות עסקיות.

 

וזה בדיוק מה שתקבלו בהדרכות הבין-תרבותיות –

סדנה זו מבוססת על ניסיון רב שנים ומומחיות בתקשורת עסקית בין-תרבותית. הסדנה פותחה על בסיס מודלים ייחודיים להדרכות אשר תוכננו לענות ספציפית על צרכיהן של חברות גלובליות. בהדרכותינו צוות Globaleyes משתמש במתודולוגיות ההדרכה המתקדמות ביותר, ומעניק לכם את הידע, הכלים והטכניקות הנדרשים לעבודה אפקטיבית מול אנשים מתרבויות ספציפיות. סדנה זו מלווה רבים מלקוחותינו מזה שנים רבות, ומוכיחה עצמה כל פעם מחדש ככלי אפקטיבי ליצירת תקשורת מקדמת בזירה העסקית הגלובלית.

ראו דוגמאות:

  • עבודה אפקטיבית עם סינים

  • עבודה אפקטיבית עם הודים

  • עבודה אפקטיבית עם אמריקאים

  • עבודה אפקטיבית עם יפנים

  • עבודה אפקטיבית עם ישראלים

bottom of page