top of page
Outdoor Restaurant Seats

אינטליגנציה תרבותית בעולם העסקים הגלובלי

הבסיס לכל אינטראקציה עסקית גלובלית והצלחתו של כל פרויקט בין-תרבותי, תלויה במידה רבה בפיתוח מודעות לרגישויות באינטראקציה העסקית הבין-תרבותית.

 

האמת היא, שאינטיליגנציה תרבותית נחשבת היום לאחת מהמיומנויות הקריטיות בעולם העבודה הגלובלי, וחברות גלובליות רבות משקיעות מאמצים לפתח אותה בקרב עובדיהן ברחבי העולם.

 

לכן על אנשי עסקים, מנהלים וחברי צוותים ללמוד את דפוסי החשיבה, הכישורים והטכניקות הנדרשים על מנת להתגבר על מכשולים בין-תרבותיים, ולמצוא דרך משותפת להשיג את המטרות הארגוניות.

 

הדרכה זו הינה הרצאת בסיס (או סדנה) הכרחית לפיתוח אינטיליגנציה בין-תרבותית בסיסית. היא תקנה לכם את הכלים להתגבר על אי הבנות בין-תרבותיות, ואת המיומנויות הבסיסיות לייצר קשרי עבודה חיוביים.

bottom of page