top of page
Friendly Conversation

תקשורת
בין תרבותית

מה שפעם כינו "מיומנויות רכות" היום הפך לכישורי חובה עבור כל מי שעובד עם עובדים, לקוחות או ספקים ברחבי העולם; היכולת לייצר מערכות יחסים אפקטיביות עם אנשי עסקים מתרבויות שונות היא שנותנת לארגון הגלובלי את יתרונו היחסי בשוק-

 

פיתוח מיומנויות תקשורת בין תרבותית הוא הבסיס ליצירת הזדמנויות חדשות, נקודות מבט שונות, פיתוח קשרים עסקיים וגישור על פערים ומשברים תרבותיים.

 

הסדנה לתקשורת בין תרבותית מקנה לעובדים ומנהלים מיומנויות תקשורת בין-אישית, כלים ליצירת תקשורת אפקטיבית בזירה הגלובלית, גמישות מחשבתית ופיתוח רגישות ומודעות בין-תרבותית.

והכי חשוב - סדנה זו היא הצעד הראשון בהצלחת כל פרויקט עסקי ברחבי העולם, יהיה התחום אשר יהיה.

bottom of page