top of page

ניהול צוותים גלובליים -
רב תרבותיים

יצירת שיתוף פעולה ויחסי עבודה פורים בין חברי צוות זו אומנות. וכשחברי הצוות פזורים ברחבי העולם, יש רק דרך אחת לעשות זאת בהצלחה – ניהול צוות וירטואלי.

סדנה זו היא היחידה בישראל המדריכה מנהלי צוותים, מחלקות ומנהלים בכירים להתמודדות עם אתגרים יומיומיים בזירה הגלובלית הבין-תרבותית

הדרכה זו נבנתה באופן ייחודי על מנת לענות על צרכים ניהוליים שנבעו כתוצאה מעבודה בסביבה וירטואלית עם צוותים בכל העולם. הסדנה מעניקה למנהלים ומובילי צוותים ארגז כלים מעשיים לשיפור התקשורת הבין-תרבותית בין חברי הצוות, מיומנויות לניהול צוות רב-תרבותי חזק ומלוכד, והעצמת הכישורים המנהיגותיים - בוירטואל.

 

מנסיוננו עם לקוחות רבים, זוהי הדרכת חובה למנהלים בכל הדרגים אשר עובדים עם צוותים רב-תרבותיים ברמה שוטפת. 

bottom of page