top of page
Convention

סדנת מיומנות פרזנטציה

סדנת מיומנויות פרזנטציה מעניקה למשתתפים כלים מעשיים מוכחים וגמישים, לשיפור משמעותי של כישורי הפרזנטציה שלהם. הסדנה מותאמת לצרכי הלקוח ו/או המשתתפים, ומתנהלת בקבוצות קטנות על מנת לאפשר אימון אישי של הטכניקות הנלמדות.

מהי פרזנטציה אפקטיבית?

פרזנטציה שלא עוברת קהל היא פרזנטציה שיכולה לעלות לכם בפרויקט ובכסף. ואין לבלבל פרזנטציה אפקטיבית עם מצגת PPT מפוארת –

פרזנטציה מוצלחת משאירה חותם על הקהל על ידי העברה ברורה של מסרים, יצירת מעורבות ושימור תשומת הלב והעניין אצל המשתתפים, גם אם מדובר בפגישה מצומצמת.

 

ואלה הן בדיוק המיומנויות שתקבלו בסדנה –

bottom of page